Waar wij voor staan:

PASSEND NAAR
DE BRUGKLAS

Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Bergen op Zoom werken samen om de overstap van leerlingen van groep 8 naar de eerste klas goed te laten verlopen. Vandaar de naam 'Van 8 naar 1'. De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in het leven van een kind. Op deze website staat alle informatie die u nodig heeft om te oriënteren op een nieuwe school.